Moduł 1 obejmuje przygotowanie merytoryczne.

Sygnatura przedmiotu Komponenty modułu  Nr 1 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam

PM 1.1

Pedagogika ogólna

5

10

10

E

3

PM 1.2

Psychologia ogólna

5

10

10

E

3

PM 1.3

Podstawy edukacji

5

10

10

Z

3

Przygotowanie merytoryczne obejmuje przedmioty takie jak pedagogika ogólna, psychologia ogólna i podstawy edukacji.
Opłata za Moduł 1 –  800 zł.

Ukończenie Modułu 1: Certyfikat.