ECDL ADVANCED 4 moduły:4 ECTS

Nr

Opis

ECDLA -100       Przetwarzanie tekstu, poziom zaawansowany – 30 godzin x 20 zł
ECDLA -110  Arkusze kalkulacyjne, poziom zaawansowany – 30 godzin x 20 zł
ECDLA -120  Bazy danych, poziom zaawansowany- 30 godzin x 20 zł
ECDLA -130  Grafika menedżerska i prezentacyjna, poziom zaawansowany- 30 godzin x 20 zł