ECDL Core  7 moduułów:  4 ECTS

Nr

Opis

KJ-02.1      Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – 16 godzin     
KJ-02.2 Użytkowanie komputerów – 20- godzin x 10 zł
KJ-02.3 Przetwarzanie tekstów – 20 godziny x10 zł
KJ-02.4 Arkusze kalkulacyjne – 20 godziny x 10 zł      
KJ-02.5 Bazy danych- 20 godzin x 10 zł
KJ-02.6 Grafika menadżerska i prezentacyjna – 20 godzin x 10 zł
KJ-02.7 Przeglądanie stron internetowych i komunikacja- 20 godzin x10 zł

Certyfikat umiejętności komputerowych AP : Core    40 zł