ECDL Start    4  moduły                          2 ECTS 

Nr

Opis

KJ-02.1      Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych – 16 godzin     
KJ-02.2 Użytkowanie komputerów – 20- godzin x 10 zł
KJ-02.3 Przetwarzanie tekstów – 20 godziny x10 zł
KJ-02.4 Arkusze kalkulacyjne – 20 godziny x 10 zł      

Certyfikat umiejętności komputerowych AP : Core 40 zł