Egzamin skierowany jest do osób, dla których angielski nie jest językiem ojczystym, a które pragną udokumentować swój poziom językowy.

JET można zdawać od poziomu A1 do poziomu C2. Na każdym z poziomów kandydat przystępuje do trzech obowiązkowych części: czytanie ze zrozumieniem, rozumienie ze słuchu oraz pisanie.

Nieobowiązkowo osoba egzaminowana ma również możliwość przystąpienia do egzaminu ustnego.

OPIS EGZAMINU LCCI – JET

Listening (słuchanie) W zależności od poziomu egzamin trwa od 30 minut do 45 minut. Osoba egzaminowa ma za zadanie rozwiązać test wielokrotnego wyboru na podstawie wysłuchane uprzednio nagrania audio.
Reading (czytanie) W zależności od poziomu egzamin trwa od 60 minut do 120 minut. Osoba egzaminowana ma za zadanie rozwiązać test wielokrotnego wyboru na podstawie przeczytanego fragmentu tekstu.
Writing (pisanie) W zależności od poziomu egzamin trwa od 60 minut do 120 minut. Osoba egzaminowa ma za zadanie napisać dowolny tekst.
Speaking (mówienie – część opcjonalna) W zależności od poziomu egzamin trwa od 5 do 8 minut i podlega ocenie na podstawie dostarczonego przez Akredytowane Centrum Egzaminacyjne LCCI schematu ocen.

Nr. Poziom Ilość godzin Opłata
JET – 01  Preliminary

38 h

250 zł
JET – 02 Level 1

38 h

350 zł
JET – 03 Level 2

38 h

450 zł
JET – 04 Level 3

38 h

550 zł
JET – 05 Level 4

38 h

650 zł

Dlaczego certyfikat JET?

JET to międzynarodowy certyfikat, potwierdzający podstawową znajomość języka angielskiego tych kandydatów, dla których angielski nie jest językiem ojczystym. Egzaminy zostały zaprojektowane tak, aby wspomagały rozwój i umożliwiały ocenę zdolności komunikacyjnych kandydata.

JET  jest przeznaczony dla:

• dzieci (od 6 roku życia),
• młodzieży szkolnej,

Na certyfikacie zamieszczane są oceny procentowe uzyskane za każdy element egzaminu. Takie rozwiązanie stanowi dużą zachętę do dalszej nauki, szczególnie dla młodych uczniów.

Forma zajęć:

• ćwiczenia leksykalne i gramatyczne,
• projekty,
• prezentacje,
• dialogi, scenki sytuacyjne,
• słuchowiska multimedialne,
• elementy plastyczne i graficzne,
• konwersacje 

Egzaminy są dostępne na 4 poziomach zaawansowania:

Poziom JET Poziom CEFR Wersja JET Poziomy niezależne od wieku
4 B1
3 A2
2 A1
1 Poniżej skali
Foundation Poniżej skali