LCCI 1 English for Tourism

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu LCCI English for Tourism.

Jest również znakomitą okazją do podniesienia swoich umiejętności językowych.

Osoba uczęszczająca na kurs LCCI English for business Tourism powinna posługiwać się językiem angielskim na poziomie B1 lub B2.

Kursy standardowe przygotowują do egzaminu w kwietniu lub czerwcu, obejmuje 19 spotkań (2 godziny lekcyjne).

Termin zajęć (dzień i godzina) zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym po skompletowaniu się grupy kursowej (minimum 11 osób).

Informacja o terminie spotkania organizacyjnego zostanie Państwu przekazana poprzez adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kurs obejmuje 38 godzin lekcyjnych zajęć.

Kurs obejmuje:

Powtórkę i poszerzenie słownictwa biznesowego, przydatnego w rozmowach na różne tematy, np. warunki pracy,
handel zagraniczny itp.

Ćwiczenie praktycznych umiejętności językowych potrzebnych w świecie biznesu, takich jak: umiejętność
prowadzenia korespondencji biznesowej, pisania listów, notatek służbowych, ulotek itp.

Poznanie różnych stylów komunikacji od przekazów nieformalnych (np. dyskusja między dwoma pracownikami,
nieformalna notatka służbowa) po ich formalne odpowiednik (list biznesowy, raport, memorandum, itp.).

Zapoznanie z poszczególnymi częściami egzaminu. Omówienie technik i procedur zdawania egzaminu.
Prezentacja przykładowych pytań egzaminacyjnych, analiza błędów.

Egzamin próbny (mock exam), którego wyniki szczegółowo omawiane są na zajęciach.

koszt kursu: 500 zł