LCCI 2 English for Accounting

Kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu LCCI English for Accounting.
Jest również znakomitą okazją do podniesienia swoich umiejętności językowych.
Osoba uczęszczająca na kurs LCCI English for Accounting  powinna posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2 lub C1.

Kursy standardowe przygotowują do egzaminu w kwietniu lub czerwcu, obejmuje 10 spotkań (2 godziny lekcyjne).

Termin zajęć (dzień i godzina) zostanie ustalony na spotkaniu organizacyjnym po skompletowaniu się grupy kursowej (minimum 11 osób).

Informacja o terminie spotkania organizacyjnego zostanie Państwu przekazana poprzez adres email podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kurs obejmuje 20 godzin lekcyjnych zajęć.

Kurs obejmuje:
Powtórkę i poszerzenie profesjonalnego słownictwa z zakresu finansów i rachunkowości.
Zajęcia podzielone są na 9 bloków tematycznych: otoczenie finansowe, systemy
finansowo – księgowe, wyniki przedsiębiorstwa (sprawozdawczość), badanie sprawozdania finansowego, etyka w biznesie,
nadużycia gospodarcze, bankowość, ubezpieczenia, upadłość firmy.

koszt kursu: 500 zł