Zajęcia odbywają się w sytemie stacjonarnym: od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zajęcia odbywają się w sytemie niestacjonarnym: od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 18.00.

Zajęcia indywidualne odbywają się w soboty.