Moduł 1 + 2

Sygnatura przedmiotu Komponenty modułu  Nr 1 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam

PM 1.1

Pedagogika ogólna

5

10

10

E

3

PM 1.2

Psychologia ogólna

5

10

10

E

3

PM 1.3

Podstawy edukacji

5

10

10

Z

3

 

Sygnatura przedmiotu Komponenty moduł Nr 2 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS
w/k ćw. sam

PM 2.1

Przygotowanie

psychologiczno-pedagogiczne

10

40

40

E

4

PM 2.2

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne    do nauczania

10

25

25

E

4

PM 2.3

Praktyka

 

2

30

Z

2

Opłata za Moduł 1 i 2 –  1 600 zł.

Ukończenie Modułu 1: Certyfikat.

Charakterystyka modułu:

1. Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne obejmuje opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii i pedagogiki (z elementami pedagogiki specjalnej).

2. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych obejmuje szczegółowe przygotowanie w zakresie psychologii i pedagogiki do pracy z uczniami na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.

3. Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidualnych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabywanej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. Praktyka odbywa się równolegle z realizacją komponentu 2 tego modułu. Praktyka odbywa się, w zależności od etapu edukacyjnego, którego dotyczy kształcenie osoby przygotowującej się do wykonywania zawodu nauczyciela, w szkole lub placówce realizującej kształcenie na danym etapie edukacyjnym lub etapach edukacyjnych.