Szkoła Języka i Kultury Polskiej istnieje od 1992 roku, skorzystało z niej około 5 244 absolwentów.

Kursy języka i kultury polskiej adresowane są do wszystkich cudzoziemców, zainteresowanych językiem i kulturą Polski. Wypełniające je zajęcia przeznaczone są zarówno dla obcokrajowców o polskim rodowodzie, jak i osób, których nie łączą z Polską więzy pochodzenia, pragnących pogłębić znajomość języka polskiego i polskiej kultury. Program każdego kursu jest dostosowany do potrzeb i poziomu znajomości języka uczestniczących w nim słuchaczy.