Asystent pedagogiczny

Moduł 1 obejmuje przygotowanie merytoryczne. Sygnatura przedmiotu Komponenty modułu  Nr 1 Wymiar godzin Forma zal. Punkty ECTS w/k ćw. sam PM 1.1 Pedagogika ogólna 5 10 10 E 3 PM 1.2 Psychologia ogólna 5 10 10 E 3 PM 1.3 Podstawy edukacji 5 10 10 Z 3 Przygotowanie...