Poziomy kształcenia

Opis poziomów kształcenia (według ESOKJ). poziom opis A1 – 192 hBeginner Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego. Potrafi przedstawiać siebie i innych oraz...

Opłaty

One-year course The course is intended for students at all levels of language proficiency. The teaching program, number of hours and credits offered, vary with the linguistic level of the course: • 1st semester (192 hours) 10 credits ECTS • 2nd semester (192 hours) 10...

Program

Zajęcia odbywają się w sytemie stacjonarnym: od poniedziałku do czwartku  w godzinach od 10.00 do 14.00. Zajęcia odbywają się w sytemie niestacjonarnym: od poniedziałku do piątku w godz. od 16.00 do 18.00. Zajęcia indywidualne odbywają się w soboty....